I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , predavanja laboratorija 20
15:15 - 17:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , predavanja laboratorija 20

UTORAK

08:15 - 12:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
08:15 - 12:00 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-107
13:15 - 14:00 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , predavanja sala 100
14:15 - 16:00 (HH.H105C) Organska hemija 1 , predavanja laboratorija 20
16:15 - 17:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , vežbe 2laboratorija 20
17:15 - 18:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , vežbe 1laboratorija 20

SREDA

08:15 - 10:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , predavanja laboratorija 20
12:00 - 15:25 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-107
13:00 - 17:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
15:35 - 19:00 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-107

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (HH.H107C) Istorija hemije , predavanja učionica 301
08:00 - 09:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, predavanja učionica 24
09:45 - 10:30 (HH.H107C) Istorija hemije , vežbe učionica 301
09:45 - 10:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, vežbe učionica 24
15:15 - 19:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6

PETAK

08:00 - 09:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
09:00 - 10:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
12:15 - 14:00 (HH.H105C) Organska hemija 1 , predavanja laboratorija 20
14:15 - 15:00 (HH.H105C) Organska hemija 1 , vežbe laboratorija 20
15:15 - 17:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , predavanja laboratorija 20