I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

09:45 - 11:15 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
11:30 - 13:00 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
14:15 - 17:00 (HH.HMAТC) Matematika, predavanja učionica 508

UTORAK

07:45 - 10:15 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja učionica 301
10:30 - 11:15 (HH.HFIZC) Fizika, predavanja učionica 301
13:15 - 14:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe 1laboratorija 119
14:15 - 15:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe 2laboratorija 119

SREDA

08:00 - 09:30 (HH.HFIZC) Fizika, predavanja sala 100
10:30 - 12:00 (HH.H100C) Opšta hemija , vežbe učionica 015
15:00 - 17:30 (HH.HMAТC) Matematika, vežbe 1učionica 508

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja sala 100
09:45 - 11:15 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , predavanja računarska učionica 118
11:15 - 12:00 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , vežbe računarska učionica 118
12:15 - 13:00 (HH.H101C) Izračunavanja u hemiji , predavanja učionica 015
13:15 - 14:00 (HH.H101C) Izračunavanja u hemiji , vežbe učionica 015
14:30 - 16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja amfiteatar 10
16:15 - 17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe amfiteatar 10