I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija, modul Istraživanje

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

09:15 - 11:00 (XX.H213C) Fitohemija, predavanja laboratorija 9A
11:00 - 11:45 (XX.H213C) Fitohemija, laboratorijske vežbe laboratorija 22
12:00 - 16:00 ( XX.H206C) Viši kurs biohemije, laboratorijske vežbe laboratorija FF-107

UTORAK

08:00 - 10:15 (XX.H210C) Geohemija, predavanja učionica 301
10:15 - 12:00 ( XX.H206C) Viši kurs biohemije, predavanja učionica 508
12:15 - 14:00 ( XX.H209C) Primena savremenih instrumentalnih metoda u analitičkoj hemiji, predavanja učionica 015

SREDA

08:00 - 09:45 ( XX.H209C) Primena savremenih instrumentalnih metoda u analitičkoj hemiji, laboratorijske vežbe laboratorija FF-106
10:00 - 12:00 ( XX.H208C) Viši kurs fizičke hemije, laboratorijske vežbe laboratorija FF-106
14:00 - 16:30 ( XX.H208C) Viši kurs fizičke hemije, predavanja učionica 508

ČETVRTAK

09:30 - 11:00 (XX.H204C) Metode odvajanja u hemiji 2, predavanja laboratorija 17
11:15 - 12:00 (XX.H204C) Metode odvajanja u hemiji 2, laboratorijske vežbe laboratorija 17
14:00 - 16:30 (XX.H211C) Bioanalitička hemija, predavanja učionica 508
15:15 - 16:00 (XX.H210C) Geohemija, laboratorijske vežbe učionica 21

PETAK

10:00 - 11:00 (XX.H211C) Bioanalitička hemija, laboratorijske vežbe laboratorija FF-6
11:15 - 13:15 ( XX.H207C) Viši kurs industrijske hemije, laboratorijske vežbe laboratorija FF-6
14:15 - 17:00 ( XX.H207C) Viši kurs industrijske hemije, predavanja sala 100