JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-253Fin Finansijsko modeliranje 2

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0