Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P SIR
PRVA GODINA
1. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 12
2. Predmet izbornog bloka 2 1 IB 12
3. M703 Studijski istraživački rad 1 1 O 0 10 6
4. Predmet izbornog bloka 3 2 IB 12
5. Predmet izbornog bloka 4 2 IB 12
6. M706 Studijski istraživački rad 2 2 O 0 12 6
DRUGA GODINA
7. Predmet izbornog bloka 5 3 IB 12
8. Predmet izbornog bloka 6 3 IB 12
9. M709 Studijski istraživački rad 3 3 O 0 12 6
10. Predmet izbornog bloka 7 4 IB 12
11. Predmet izbornog bloka 8 4 IB 12
12. M712 Studijski istraživački rad 4 4 O 0 12 6
TREĆA GODINA
13. M713 Studijski istraživački rad 5 5 O 0 20 30
14. M714 Studijski istraživački rad 6 6 O 0 20 15
15. M715 Doktorska disertacija 6 O 0 0 15
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1. M801 Odabrana poglavlјa iz statistike 1 IB 4 0 12
2. M802 Kvalitativna analiza linearnih i polulinearnih diferencijalnih jednačina 1 IB 4 0 12
3. M803 Odabrana poglavlјa iz teorije verovatnoća 1 IB 4 0 12
4. M804 Diferencijalna geometrija krivih i površi 1 IB 4 0 12
5. M805 Funkcionalna analiza 1 IB 4 0 12
6. M806 Odabrana poglavlјa algebre 1 IB 4 0 12
7. M807 Mera i integracija 1 IB 4 0 12
8. M808 Stohastički procesi 1 IB 4 0 12
9. M809 Rimanov prostor i uopštenja 1 IB 4 0 12
10. M810 Uopšteni inverzi matrica 1 IB 4 0 12
11. M811 Matrična analiza 1 IB 4 0 12
12. M812 Teorija polugrupa i poluprstena 1 IB 4 0 12
13. M813 Prostori funkcija 1 IB 4 0 12
14. M814 Matematička statistika 2 IB 4 0 12
15. M815 Teorija oscilatornosti nelinearnih diferencijalnih jednačina 2 IB 4 0 12
16. M816 Stohastičke diferencijalne jednačine 2 IB 4 0 12
17. M817 Prostori nesimetrične afine koneksije 2 IB 4 0 12
18. M818 Banahove algebre i spektri 2 IB 4 0 12
19. M819 Nejednakost operatora i matrica 2 IB 4 0 12
20. M820 Linearna algebra nad poluprstenima 4 IB 4 0 12
21. M821 Univerzalna algebra 2 IB 4 0 12
22. M822 Teorija fiksne tačke i primene 2 IB 4 0 12
23. M823 Odabrana poglavlјa teorija operatora 2 IB 4 0 12
24. M824 Fredholmovi i Risovi operatori 2 IB 4 0 12
25. M825 Uopšteni inverzi i sistemi diferencijalnih jednačina 2 IB 4 0 12
26. M826 Uređeni skupovi i mreže 2 IB 4 0 12
27. M827 Metod Monte-Karlo 2 IB 4 0 12
28. M828 Infinitezimalne deformacije 2 IB 4 0 12
29. M829 Teorija martingala 2 IB 4 0 12
30. M830 Analiza vremenskih nizova 3 IB 4 0 12
31. M831 Kvalitativna analiza diferencnih jednačina 3 IB 4 0 12
32. M832 Teorija stabilnosti stohastičkih diferencijalnih jednačina 3 IB 4 0 12
33. M833 Finansijsko modeliranje 3 IB 4 0 12
34. M834 Geodezijska preslikavanja 3 IB 4 0 12
35. M835 Kvantne algebarske strukture 3 IB 4 0 12
36. M836 Odabrana poglavlјa Fredholmove teorije 3 IB 4 0 12
37. M837 Nelinearne jednačine i sistemi 3 IB 4 0 12
38. M862 Algebre operatora 3 IB 4 0 12
39. M838 Matrične transformacije i nizovi 3 IB 4 0 12
40. M839 Iterativne metode u teoriji fiksne tačke 3 IB 4 0 12
41. M840 Matrične i operatorske jednačine 3 IB 4 0 12
42. M841 Uopšteni inverzi operatora 3 IB 4 0 12
43. M842 Uređene algebarske strukture 3 IB 4 0 12
44. M843 Regresiona analiza 3 IB 4 0 12
45. M844 Numeričko rešavanje običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina 3 IB 4 0 12
46. M845 Finslerovi prostori 3 IB 4 0 12
47. M846 Vremenski nizovi u teoriji i praksi 4 IB 4 0 12
48. M847 Pravilno promenlјive funkcije i diferencijalne jednačine 4 IB 4 0 12
49. M848 Teorija rizika 4 IB 4 0 12
50. M849 Numeričko rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina 4 IB 4 0 12
51. M850 Diferencijabilne mnogostrukosti 4 IB 4 0 12
52. M851 Hilbertovi moduli 4 IB 4 0 12
53. M852 Diferencijabilna geometrija kompleksnih i skoro kompleksnih prostora 4 IB 4 0 12
54. M853 Perturbacije i neprekidnost uopštenih inverza 4 IB 4 0 12
55. M854 Spektralna teorija operatora 4 IB 4 0 12
56. M855 Glatka analiza 4 IB 4 0 12
57. M856 Algebre, prsteni i moduli 4 IB 4 0 12
58. M857 Fazi skupovi i sistemi 4 IB 4 0 12
59. M858 Naučna izračunavanja 4 IB 4 0 12
60. M859 Metode statističke analize 4 IB 4 0 12
61. M860 Nelinearna dinamika i teorija haosa 4 IB 4 0 12
62. M861 Stohastički dinamički sistemi 4 IB 4 0 12
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok