ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PSIR
PRVA GODINA
1. Predmet izbornog bloka 11IB  12
2. Predmet izbornog bloka 21IB  12
3.M703Studijski istraživački rad 11O0106
4. Predmet izbornog bloka 32IB  12
5. Predmet izbornog bloka 42IB  12
6.M706Studijski istraživački rad 22O0126
DRUGA GODINA
7. Predmet izbornog bloka 53IB  12
8. Predmet izbornog bloka 63IB  12
9.M709Studijski istraživački rad 33O0126
10. Predmet izbornog bloka 74IB  12
11. Predmet izbornog bloka 84IB  12
12.M712Studijski istraživački rad 44O0126
TREĆA GODINA
13.M713Studijski istraživački rad 55O02030
14.M714Studijski istraživački rad 66O02015
15.M715Doktorska disertacija6O0015
Ukupno ESPB bodova180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1.M801Odabrana poglavlјa iz statistike1IB4012
2.M802Kvalitativna analiza linearnih i polulinearnih diferencijalnih jednačina1IB4012
3.M803Odabrana poglavlјa iz teorije verovatnoća1IB4012
4.M804Diferencijalna geometrija krivih i površi1IB4012
5.M805Funkcionalna analiza1IB4012
6.M806Odabrana poglavlјa algebre1IB4012
7.M807Mera i integracija1IB4012
8.M808Stohastički procesi1IB4012
9.M809Rimanov prostor i uopštenja1IB4012
10.M810Uopšteni inverzi matrica1IB4012
11.M811Matrična analiza1IB4012
12.M812Teorija polugrupa i poluprstena1IB4012
13.M813Prostori funkcija1IB4012
14.M814Matematička statistika2IB4012
15.M815Teorija oscilatornosti nelinearnih diferencijalnih jednačina2IB4012
16.M816Stohastičke diferencijalne jednačine2IB4012
17.M817Prostori nesimetrične afine koneksije2IB4012
18.M818Banahove algebre i spektri2IB4012
19.M819Nejednakost operatora i matrica2IB4012
20.M820Linearna algebra nad poluprstenima4IB4012
21.M821Univerzalna algebra2IB4012
22.M822Teorija fiksne tačke i primene2IB4012
23.M823Odabrana poglavlјa teorija operatora2IB4012
24.M824Fredholmovi i Risovi operatori2IB4012
25.M825Uopšteni inverzi i sistemi diferencijalnih jednačina2IB4012
26.M826Uređeni skupovi i mreže2IB4012
27.M827Metod Monte-Karlo2IB4012
28.M828Infinitezimalne deformacije2IB4012
29.M829Teorija martingala2IB4012
30.M830Analiza vremenskih nizova3IB4012
31.M831Kvalitativna analiza diferencnih jednačina3IB4012
32.M832Teorija stabilnosti stohastičkih diferencijalnih jednačina3IB4012
33.M833Finansijsko modeliranje3IB4012
34.M834Geodezijska preslikavanja3IB4012
35.M835Kvantne algebarske strukture3IB4012
36.M836Odabrana poglavlјa Fredholmove teorije3IB4012
37.M837Nelinearne jednačine i sistemi3IB4012
38.M862Algebre operatora3IB4012
39.M838Matrične transformacije i nizovi3IB4012
40.M839Iterativne metode u teoriji fiksne tačke3IB4012
41.M840Matrične i operatorske jednačine3IB4012
42.M841Uopšteni inverzi operatora3IB4012
43.M842Uređene algebarske strukture3IB4012
44.M843Regresiona analiza3IB4012
45.M844Numeričko rešavanje običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina3IB4012
46.M845Finslerovi prostori3IB4012
47.M846Vremenski nizovi u teoriji i praksi4IB4012
48.M847Pravilno promenlјive funkcije i diferencijalne jednačine4IB4012
49.M848Teorija rizika4IB4012
50.M849Numeričko rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina4IB4012
51.M850Diferencijabilne mnogostrukosti4IB4012
52.M851Hilbertovi moduli4IB4012
53.M852Diferencijabilna geometrija kompleksnih i skoro kompleksnih prostora4IB4012
54.M853Perturbacije i neprekidnost uopštenih inverza 4IB4012
55.M854Spektralna teorija operatora4IB4012
56.M855Glatka analiza4IB4012
57.M856Algebre, prsteni i moduli4IB4012
58.M857Fazi skupovi i sistemi4IB4012
59.M858Naučna izračunavanja4IB4012
60.M859Metode statističke analize4IB4012
61.M860Nelinearna dinamika i teorija haosa4IB4012
62.M861Stohastički dinamički sistemi4IB4012
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok