ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PSIR
PRVA GODINA
1.I301Metodologija naučno-istraživačkog rada1O202
2.I-ID1Predmet izbornog bloka 11IB  12
3.I-ID2Predmet izbornog bloka 21IB  12
4.I-SIR1Studijski istraživački rad 11O 0104
5.I-ID3Predmet izbornog bloka 32IB  12
6.I-ID4Predmet izbornog bloka 42IB  12
7.I-SIR2Studijski istraživački rad 22O 0126
DRUGA GODINA
8.I-ID5Predmet izbornog bloka 53IB  12
9.I-ID6Predmet izbornog bloka 63IB  12
10.I-SIR3Studijski istraživački rad 33O 0126
11.I-ID7Predmet izbornog bloka 74IB  12
12.I-ID8Predmet izbornog bloka 84IB  12
13.I-SIR4Studijski istraživački rad 44O 0126
TREĆA GODINA
14.I-SIR5Studijski istraživački rad 55O 02015
15.I-SIR6Studijski istraživački rad 66O 02015
16.I-DDDoktorska disertacija30
Ukupno ESPB bodova180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1.I311Formalni jezici, automati i izračunlјivost1IB4012
2.I312Mašinsko učenje1IB4012
3.I313Odabrana poglavlјa iz statistike1IB4012
4.I321Simbolička i algebarska izračunavanja1IB4012
5.I322Uređeni skupovi i mreže1IB4012
6.I323Napredni kurs iz numeričke optimizacije1IB4012
7.I331Fazi skupovi i sistemi2IB4012
8.I332Operaciona istraživanja2IB4012
9.I333Veštačke neuronske mreže2IB4012
10.I341Algebarska kombinatorika2IB4012
11.I342Teorija polugrupa i poluprstena2IB4012
12.I343Naučna izračunavanja2IB4012
13.I351Algebarska teorija automata i formalnih jezika3IB4012
14.I352Izračunavanja uopštenih inverza3IB4012
15.I353Algebarska teorija grafova3iB4012
16.I361Inteligentna obrada teksta3IB4012
17.I363Odabrana poglavlјa iz algebre3IB4012
18.I364Primena spektara grafova u računarstvu3IB4012
19.I371Prirodna izračunavanja4IB4012
20.I372Objektno-orijentisana analiza i dizajn4IB4012
21.I373Dizajn i analiza algoritama4IB4012
22.I374Obrada slika i animacija4IB4012
23.I381Inteligentna obrada podataka i prepoznavanje uzoraka4IB4012
24.I382Odabrana poglavlјa molekularne biologije4IB4012
25.I383Kvantna informatika i kvantno računanje4IB4012
26.I384Implementacija i primena automata4IB4012
27.I385Dizajn i analiza algoritama 24IB4012
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok