Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P SIR
PRVA GODINA
1. I301 Metodologija naučno-istraživačkog rada 1 O 2 0 2
2. I-ID1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 12
3. I-ID2 Predmet izbornog bloka 2 1 IB 12
4. I-SIR1 Studijski istraživački rad 1 1 O 0 10 4
5. I-ID3 Predmet izbornog bloka 3 2 IB 12
6. I-ID4 Predmet izbornog bloka 4 2 IB 12
7. I-SIR2 Studijski istraživački rad 2 2 O 0 12 6
DRUGA GODINA
8. I-ID5 Predmet izbornog bloka 5 3 IB 12
9. I-ID6 Predmet izbornog bloka 6 3 IB 12
10. I-SIR3 Studijski istraživački rad 3 3 O 0 12 6
11. I-ID7 Predmet izbornog bloka 7 4 IB 12
12. I-ID8 Predmet izbornog bloka 8 4 IB 12
13. I-SIR4 Studijski istraživački rad 4 4 O 0 12 6
TREĆA GODINA
14. I-SIR5 Studijski istraživački rad 5 5 O 0 20 15
15. I-SIR6 Studijski istraživački rad 6 6 O 0 20 15
16. I-DD Doktorska disertacija 30
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1. I311 Formalni jezici, automati i izračunlјivost 1 IB 4 0 12
2. I312 Mašinsko učenje 1 IB 4 0 12
3. I313 Odabrana poglavlјa iz statistike 1 IB 4 0 12
4. I321 Simbolička i algebarska izračunavanja 1 IB 4 0 12
5. I322 Uređeni skupovi i mreže 1 IB 4 0 12
6. I323 Napredni kurs iz numeričke optimizacije 1 IB 4 0 12
7. I331 Fazi skupovi i sistemi 2 IB 4 0 12
8. I332 Operaciona istraživanja 2 IB 4 0 12
9. I333 Veštačke neuronske mreže 2 IB 4 0 12
10. I341 Algebarska kombinatorika 2 IB 4 0 12
11. I342 Teorija polugrupa i poluprstena 2 IB 4 0 12
12. I343 Naučna izračunavanja 2 IB 4 0 12
13. I351 Algebarska teorija automata i formalnih jezika 3 IB 4 0 12
14. I352 Izračunavanja uopštenih inverza 3 IB 4 0 12
15. I353 Algebarska teorija grafova 3 iB 4 0 12
16. I361 Inteligentna obrada teksta 3 IB 4 0 12
17. I363 Odabrana poglavlјa iz algebre 3 IB 4 0 12
18. I364 Primena spektara grafova u računarstvu 3 IB 4 0 12
19. I371 Prirodna izračunavanja 4 IB 4 0 12
20. I372 Objektno-orijentisana analiza i dizajn 4 IB 4 0 12
21. I373 Dizajn i analiza algoritama 4 IB 4 0 12
22. I374 Obrada slika i animacija 4 IB 4 0 12
23. I381 Inteligentna obrada podataka i prepoznavanje uzoraka 4 IB 4 0 12
24. I382 Odabrana poglavlјa molekularne biologije 4 IB 4 0 12
25. I383 Kvantna informatika i kvantno računanje 4 IB 4 0 12
26. I384 Implementacija i primena automata 4 IB 4 0 12
27. I385 Dizajn i analiza algoritama 2 4 IB 4 0 12
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok