Ред. бр. Шифра Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/ Изборни О/И Тип предмета
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 20.ИМ11 Mашинско учење и вештачкa интелигенцијa 1 45 45 8 О Стручно-апликативни
2. 20.ИММУ12 Алгоритми оптимизације у машинском учењу 1 45 45 7 О Теоријско-методолошки
3. 20.ИММУ13 Статистичке основе интелигентне обраде података 1 45 45 8 О Теоријско-методолошки
4. 20.ИММУИ1 Изборни предмет 1 1 45 30 7 И
5. 20.ИММУ21 Вештачке неуронске мреже 2 45 45 8 О Стручно-апликативни
6. 20.ИММУ22 Обрада великих скупова податка 2 45 30 15 8 О Стручно-апликативни
7. 20.ИМИ2 Изборни предмет 2 2 45 30 7 И
8. Изборни предмет 3 2 45 30 7 И
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години 360 300 15 60
Укупно часова активне наставе на години 675
Укупно часова активне наставе на години
ДРУГА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)
9. 20.ИММУ31 Софтверске платформе и програмски језици за интелигентну обраду података 3 45 30 15 8 О Стручно-апликативни
10. 20.ИММУ32 Учење појачавањем 3 45 30 15 8 О Стручно-апликативни
11. 20.ИМСИР Студијски истраживачки рад 3 120 7 О Научно-стручни
12. 20.ИМСПП Стручна / педагошка пракса 3 90 3 О Стручно-апликативни
13. 20.ИМИ3 Изборни предмет 4 4 45 30 7 И
14. Изборни предмет 5 4 45 30 7 И
15. 20.ИМПМР Мастер рад – студијски истраживачки рад 4 150 8 О/И Научно-стручни
16. 20.ИММР Мастер рад – израда и одбрана 4 90 12 О/И Научно-стручни
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години 180 120 300 180 60
Изборна настава на студијском програму МАС Вештачка интелигенција и машинско учење   Из електронског формулара за студијски програм  
Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете 37,50 %
Фактор изборности према додатним (алтернативним) предметима које обезбеђује институција  
   
Ред. бр. Шифра Назив Сем. П В ДОН Остали час. ЕСПБ
Изборни предмет 1 (бира се 1 од 6 предмета) 1 3 2     7
1. ИМИ05 Комбинаторика и теорија графова 1 3 2     7
2. ИМИ37 Безбедност информација и вештачка интелигенција 1 3 2     7
3. ИМИ06 Пробабилистички аутомати 1 3 2     7
4. ИМИ07 Бајесова анализа података 1 3 2     7
5. ИМИ08 Теорија информација у машинском учењу 1 3 2     7
6. ИМИ01 Технолошки практикум напредне обраде података 1 3 2     7
Изборни предмети 2 и 3 (бирају се 2 од 14 предмета) 2 3 2     7
7. ИМИ09 Методика електронског учења 2 3 2     7
8. ИМИ36 Машинско учење и вештачка интелигенција у роботици 2 3 2     7
9. ИМИ10 Конструкција преводиоца и интерпретера 2 3 2     7
10. ИМИ11 Тестирање и метрика софтвера 2 3 2     7
11. ИМИ12 Пробабилистички графички модели 2 3 2     7
12. ИМИ13 Дигитална обрада слика 2 3 2     7
13. ИМИ14 Методе статистичке анализе 2 3 2     7
14. ИМИ15 Напредни курс из рачунарских архитектура 2 3 2     7
15. ИМИ16 Рачунарска графика 1 2 3 2     7
16. ИМИ17 Виртуелне учионице 2 3 2     7
17. ИМИ18 Паралелно и дистрибуирано машинско учење 2 3 2     7
18. ИМИ19 Регресиона анализа података 2 3 2     7
19. ИМИ20 Развој платформи за мешовито учење 2 3 2     7
20. ИМИ21 Напредни дизајн и анализа алгоритама 2 3 2     7
Изборни предмети 4 и 5 (бирају се 2 од 14 предмета) 4 3 2     7
21. ИМИ22 Статистички софтвер 4 3 2     7
22. ИМИ23 Функционално програмирање 4 3 2     7
23. ИМИ24 Рачунарска графика 2 4 3 2     7
24. ИМИ25 Фази системи 4 3 2     7
25. ИМИ26 Анализа временских низова 4 3 2     7
26. ИМИ27 Ненадгледано машинско учење 4 3 2     7
27. ИМИ28 Математичка логика 4 3 2     7
28. ИМИ29 Комплексне мреже 4 3 2     7
29. ИМИ30 Системи засновани на знању 4 3 2     7
30. ИМИ31 Теорија одлучивања 4 3 2     7
31. ИМИ32 Примена вештачке интелигенције у биомедицини 4 3 2     7
32. ИМИ33 Обрада природних језика 4 3 2     7
33. ИМИ34 Дигитална обрада сигнала 4 3 2     7
34. ИМИ35 Дидактичко информационе иновације 4 3 2     7