U Nišu je nakon kraće bolesti preminula dr Jelica Perović, redovni profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakultetau Nišu.

Prof. dr Jelica Perović dala je poseban doprinos razvoju našeg Fakulteta uvođenjem nove naučne oblasti. Bila je prvi profesor u oblasti Hemije životne sredine na Fakultetu

Najveći deo svog radnog veka provela je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. U toku svog dugogodišnjeg nastavnog i naučnog rada objavila je više naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima koji su od značaja za razvoj naučne misli, kako u oblasti Analitičke hemije, tako i u oblasti Hemije životne sredine.

Svoje iskustvo i umeće u nastavnom radu, po kome se posebno isticala, kao i po uvek predanom i posvećenom odnosu prema studentima, profesorka Jelica je nesebično uložila kroz funkciju prodekana za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta.

Profesorka Jelica će ostati u našim srcima i sećanju kao vrstan pedagog, odličan predavač, posvećen naučnik, iskren i topao prijatelj, kao čovek koji je bio spreman da pomogne sva kome, da ravilno usmeri svoje studente i kolege i da svakom pruži nesebičnu podršku.

Njenom smrću Prirodno-matematički fakultet u Nišu je izgubio izuzetnog profesora, radnika i prijatelja.

Ostaće zauvek kao svetao primer i uzor budućim generacijama mladih nastavnika.

Neka joj je večna slava!