Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

20.TMEKO

N

Економика туризма

1

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2

20.TMIZBA

Изборни предмети блока А (бира се 1 од 2)

1

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMEKOT

Екотуризам

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMFRAN

Француски језик 2

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

3

20.TMOSN

T

Основе туризма

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

4

20.TMREG

1

Туристичко-географске регије Европе

1

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5

20.TMINFO

Информационе технологије у туризму

1

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

6

20.TMPOS

L

Пословна економија

1

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

7

20.TMHOT

E

Хотелијерство

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

8

20.TMIZBB

Изборни предмети блока Б (бира се 1 од 2)

2

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMREGS

Туристичке регије Србије

2

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGMB1

Енглески језик Б1

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

9

20.TMIZBV

Изборни предмети блока В (бира се 1 од 2)

2

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMKULT

Културно-историјске основе туризма Србије

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMGRAD

Градски туризам

2

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

10

20.TMODR

Ž

Туризам и одрживи развој

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

11

20.TMPR1

Теренска настава

2

НС

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

12

20.TMSTA

T

Квантитативно-квалитативне методе истраживања туристичког тржишта

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

7.00

0.00

3.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

22.00

15.00

0.00

3.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

ДРУГА ГОДИНА

13

20.TMMAR

K

Менаџмент и маркетинг у туризму

3

СА

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

20.TMMHO

T

Менаџмент у хотелијерству

3

СА

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

15

20.TMREG

2

Туристичко-географске регије ваневропских простора

3

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

16

20.TMAGE

N

Туристичке агенције и туроператори

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

17

20.TMIZBG

Изборни предмети блока Г (бира се 1 од 2)

3

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMKLIM

Климатске промене и туризам

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMMTDN

Методика наставе туризма

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

18

20.TMIZBD

Изборни предмети блока Д (бира се 1 од 3)

3

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMPLAN

Планирање и уређење туристичких простора

3

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMTEMK

Тематско картирање

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.TMGIS

Анализа геопросторних података у ГИС-у

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

9.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

21.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

21.00

19

20.TMTSR

B

Туризам Србије

4

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20

20.TMSIR

Студијско истраживачки рад

4

НС

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

10.00

21

20.TMIZBĐ

Изборни предмети блока Ђ (бира се 1 од 2)

4

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20.TMBNJP

Бањски и планински туризам

4

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20.TMSPRT

Спортски туризам и рекреација

4

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

3.00

22

20.TMPR2

Стручна пракса

4

НС

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

23

20.TMPZR

Предмет завршног рада

4

НС

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

24

20.TMZRA

D

Завршни рад

4

НС

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

4.00

4.00

12.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

Укупно часова по виду наставе у години

16.00

13.00

12.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

41.00

60.00

Укупно часова наставе у години

49.00