Dr Jasmina M. Jeknić-Dugić

Vanredni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
F-115 Nuklearna fizika osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-116 Fizički izvori štetnosti osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-242 Кvantna informatika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
F-242 Кvantna informatika master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
BEZI11 Тermodinamika biosistema master akademske studije, Biologija
predavanja
BEZI11 Тermodinamika biosistema master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
F-02 Fizika osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
G133 Fizika osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
F-249 Кvantna informatika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-115 Nuklearna fizika osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-125 Fizički izvori štetnosti osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-345 Тeorija otvorenih kvantnih sistema doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-249 Кvantna informatika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
10.FMA01 Nuklearna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA01 Nuklearna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10FMA01 Nuklearna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA04 Тeorija otvorenih kvantnih sistema doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
20.IDI38 Кvantno procesiranje informacija doktorske akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
M2.M1410 Osnove otvorenih kvantnih sistema master akademske studije, Matematika 2021
predavanja