Dr Ana M. Mančić

Redovni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-241Fiz Кlasična teorijska fizika master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
F-121 Oscilacije i talasi osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-208 Statistička fizika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Op-31 Uvod u nelinearnu dinamiku master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Pr-08 Statistička fizika master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-231 Uvod u nelinearnu dinamiku master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
F-339 Poglavlja klasične fizike doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
M506 Кlasična teorijska fizika master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
F-206 Statistička fizika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-13 Statistička fizika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-218 Odabrana poglavlja teorijske fizike master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-339 Poglavlja klasične fizike doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-318 Elementi neravnotežne statističke fizike doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-107 Osnove teorijske mehanike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-221 Uvod u nelinearnu dinamiku master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-121 Oscilacije i talasi osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
M2.M1403 Кlasična teorijska fizika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
10.FMA37 Poglavlja teorijske fizike master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA37 Poglavlja teorijske fizike master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA50 Uvod u nelinearnu optiku master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA27 Nelinearna optika doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FIZ17 Osnove teorijske mehanike osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FIZI52 Oscilacije i talasi osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA49 Uvod u nelinearnu dinamiku master akademske studije, Fizika 2021
predavanja