Dr Bojan К. Zlatković

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO205 Sistematika viših biljaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOS01 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija
samostalni istraživački rad
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI31 Vegetacija sveta master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Biologija
predavanja
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija 2014
samostalni istraživački rad
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI27 Botanički praktikum master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI104 Raznovrsnost vaskularne flore Balkanskog poluostrva doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI211 Sistematika i filogenija odabranog biljnog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI406 Biologija invazivnih biljnih taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
EКOI31 Vegetacija sveta master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКOI31 Vegetacija sveta master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
MB.MB141 Botanički praktikum master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
ME.ME242 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
DB.DB117 Sistematika i filogenija odabranog biljnog taksona doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB322 Etnobotanika doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB414 Biologija invazivnih biljnih taksona doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB413 Sukcesija biljnih zajednica doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB45O Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija 2021
samostalni istraživački rad