Dr Bojan К. Zlatković

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO205 Sistematika viših biljaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOS01 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija
samostalni istraživački rad
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI31 Vegetacija sveta master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Biologija
predavanja
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija 2014
samostalni istraživački rad
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI27 Botanički praktikum master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI104 Raznovrsnost vaskularne flore Balkanskog poluostrva doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI211 Sistematika i filogenija odabranog biljnog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI406 Biologija invazivnih biljnih taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
EКOI31 Vegetacija sveta master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКOI31 Vegetacija sveta master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
MB.MB141 Botanički praktikum master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
ME.ME242 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
DB.DB117 Sistematika i filogenija odabranog biljnog taksona doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB414 Biologija invazivnih biljnih taksona doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB45O Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija 2021
samostalni istraživački rad