Dr Jasmina S. Đorđević

Vanredni profesor
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-250Fin Finansijsko modeliranje 1 master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M-253Fin Finansijsko modeliranje 2 master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe