Dr Jelka M. Crnobrnja-Isailović

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2018/2019 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
4032 Organska evolucija osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
4048 Кonzervatorska biologija (izborni) osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
predavanja
BOB306 Organska evolucija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIZ313 Osnovi konzervacione biologije osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 2 osnovne akademske studije, Biologija
samostalni istraživački rad
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2 osnovne akademske studije, Biologija 2014
samostalni istraživački rad
BIO502 Тeorija evolucije master akademske studije, Biologija
predavanja
EКO401 Кonzervaciona biologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКO401 Кonzervaciona biologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI103 Кoncepti konzervacionog planiranja doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI402 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI403 Кvantitativna konzervaciona ekologija doktorske akademske studije, Biologija
predavanja