Dr Đurađ D. Milošević

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
4046 Ekolog. kopnenih ekosistema sa zoogeogr.(izborni) osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
vežbe
4049 Bioindikacije i bioindikatori (izborni) osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
vežbe
BOB301 Opšta ekologija osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIZ310 Urbana ekologija osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIZ313 Osnovi konzervacione biologije osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIO301 Opšta ekologija osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
vežbe
BIO207 Opšta ekologija osnovne akademske studije, Biologija 2014
vežbe
BIO401 Zaštita životne sredine master akademske studije, Biologija
vežbe
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Biologija
vežbe
EКO401 Кonzervaciona biologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
EКO501 Urbana ekologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
EКO502 Bioindikacije i biomonitoring master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI12 Zakonska regulativa u zaštiti prirode master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
EКOI32 Globalna ekologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
G221 Urbana ekologija master akademske studije, Geografija 2014
vežbe
G276 Urbana ekologija master akademske studije, Тurizam 2014
vežbe
BDI213 Metodologija istraživanja slatkovodnih makroinvertebrata doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI404 Monitoring slatkovodnih ekosistema doktorske akademske studije, Biologija
predavanja