Dr Ivana S. Кostić

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
HO-145 Zagađivači i zaštita od zagađivanja osnovne akademske studije, Hemija
vežbe
H-247 Hemija zemljišta i atmosfere master akademske studije, Primenjena hemija
vežbe
H-263-B Hemija voda i zemljišta master akademske studije, Primenjena hemija 2014
vežbe
laboratorijske vežbe
H-253-B Hemija životne sredine master akademske studije, Primenjena hemija 2014
laboratorijske vežbe
EКOI11 Hemija životne sredine master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
EКOI13 Hemija životne sredine master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
H-337-B Huminske supstance u životnoj sredini doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja