Dr Jelena Z. Mitrović

Vanredni profesor
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
HO-146 Galvanski procesi osnovne akademske studije, Hemija
vežbe
H-115-B Osnove industrijske hemije osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
H-242 Školska praksa 1 master akademske studije, Opšta hemija
vežbe
H-242 Školska praksa 1 master akademske studije, Opšta hemija
vežbe
H-215-B Školska praksa 1 master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
vežbe
H-236-B Monitoring životne sredine master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
H-240-B Industrijska hemija 1 master akademske studije, Primenjena hemija 2014
laboratorijske vežbe
H-274-B Тehnologija vode i otpadnih voda master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
DSH29 Odabrana poglavlja hemije i tehnologije voda doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-336 Odabrana poglavlja hemije i tehnologije voda doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-314-B Odabrana poglavlja prečišćavanja i dezinfekcije voda doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja