Dr Jelena Z. Mitrović

Vanredni profesor
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-242 Školska praksa 1 master akademske studije, Opšta hemija
vežbe
H-336 Odabrana poglavlja hemije i tehnologije voda doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-242 Školska praksa 1 master akademske studije, Opšta hemija
vežbe
H-240-B Industrijska hemija 1 master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
H-314-B Odabrana poglavlja prečišćavanja i dezinfekcije voda doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-115-B Osnove industrijske hemije osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe
H-130-B Кorozija i zaštita metala osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe
H-215-B Školska praksa 1 master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-236-B Monitoring životne sredine master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-274-B Тehnologija vode i otpadnih voda master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
XX.H247C Industrijska hemija 1. master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
predavanja
XX.H233C Savremene metode učenja hemije master akademske studije, Hemija
predavanja
XX.H234C Monitoring životne sredine master akademske studije, Hemija
predavanja
H346C Odabrana poglavlja prečišćavanja i dezinfekcije voda doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H124C Osnove industrijske hemije osnovne akademske studije, Hemija 2021
laboratorijske vežbe
XX.H135C Кorozija i zaštita metala osnovne akademske studije, Hemija 2021
laboratorijske vežbe
XX.H263C Тehnologija vode i otpadnih voda master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
predavanja
XX.H237C Školska praksa 1. master akademske studije, Hemija
predavanja