Dr Snežana Č. Živković Zlatanović

Redovni profesor
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-111 Matematička analiza 1 osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
M-114 Matematička analiza 2 osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
M-136 Funkcionalna analiza osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
M-2242 Banahove algebre i spektri master akademske studije, Matematika
predavanja
M-341 Fredholmovi i Risovi operatori doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-361 Mere nekompaktnosti i teorija operatora doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M102 Matematička analiza 1 osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M105 Matematička analiza 2 osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M818 Banahove algebre i spektri doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M824 Fredholmovi i Risovi operatori doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M836 Odabrana poglavlja Fredholmove teorije doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M456 Banahove algebre i spektri master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M306 Funkcionalna analiza osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
MA.M1002 Matematička analiza 1 osnovne akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1005 Matematička analiza 2 osnovne akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1623 Banahove algebre i spektri doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1626 Fredholmovi, semi-Fredholmovi i Risovi operatori doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1641 Esencijalni spektri doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1025 Funkcionalna analiza osnovne akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1117 Banahove algebre i spektri master akademske studije, Matematika 2021
predavanja