Dr Ljiljana Т. Stevanović

Redovni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
FS-118 Osnovi biofizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
FS-112 Osnovi elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-118 Osnovi biofizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-112 Osnovi elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-203 Elektrodinamika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Op-32 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Pr-03 Elektrodinamika master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
F-310 Strukture atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-336 Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-203 Elektrodinamika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-11 Elektrodinamika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-310 Strukture atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-112 Osnove elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-126 Osnove biofizike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistem master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA08 Viši kurs fizike atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA10 Poglavlja klasične fizike doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FIZI31 Osnove biofizike osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FIZ23 Osnove elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FIZI71 Elektrodinamika osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2021
predavanja