Dr Ljiljana Т. Stevanović

Redovni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
2011 Тeorijska mehanika osnovne studije, Opšta fizika
vežbe
2012 Тeorijska mehanika osnovne studije, Primenjena fizika
vežbe
2014 Elektrodinamika osnovne studije, Opšta fizika
predavanja
2017 Elektrodinamika osnovne studije, Primenjena fizika
predavanja
F-112 Osnove elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-126 Osnove biofizike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
FS-118 Osnovi biofizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
FS-112 Osnovi elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-118 Osnovi biofizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-112 Osnovi elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-203 Elektrodinamika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Op-32 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
F-203 Elektrodinamika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-237 Uvod u kvantnu optiku master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-03 Elektrodinamika master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
Pr-11 Elektrodinamika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
Fi-20 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-310 Strukture atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-336 Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-310 Strukture atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-336 Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja