Dr Ljiljana Т. Stevanović

Redovni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
FS-118 Osnovi biofizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
FS-112 Osnovi elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-118 Osnovi biofizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-112 Osnovi elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-203 Elektrodinamika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Op-32 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Pr-03 Elektrodinamika master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
F-310 Strukture atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-336 Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-203 Elektrodinamika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-11 Elektrodinamika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-310 Strukture atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-112 Osnove elektrodinamike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-126 Osnove biofizike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistem master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA08 Viši kurs fizike atoma i molekula doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA10 Poglavlja klasične fizike doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FIZI31 Osnove biofizike osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja