Jovana D. Ickovski

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe
H-118-B Biohemija osnovne akademske studije, Hemija 2014
vežbe