Dr Ljiljana Т. Кostić

Vanredni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
2016 Fizika atoma i molekula osnovne studije, Opšta fizika
vežbe
2036 Fizika atoma i molekula osnovne studije, Primenjena fizika
vežbe
2130 Fizika materijala osnovne studije, Opšta fizika
osnovne studije, Primenjena fizika
predavanja
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike osnovne akademske studije, Fizika 2014
laboratorijske vežbe
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
FS-110 Osnovi atomske i molekularne fizike osnovne akademske studije, Fizika
vežbe
FS-114 Osnovi fizike čvrstog stanja osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike osnovne akademske studije, Fizika
laboratorijske vežbe
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
Op-09 Fizika čvrstog stanja master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Fd-16 Školska praksa master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
vežbe
Fd-15 Fizika u školi master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
F-208 Fizika čvrstog stanja master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-230 Fizika u školi master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-235 Školska praksa master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
F-209 Fizika čvrstog stanja master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
Pr-26 Osnovi energetike master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-223 Fizika materijala master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
Fd-15 Fizika u školi master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
vežbe
Fd-16 Školska praksa master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-239 Osnove energetike master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
vežbe
F-209 Fizika čvrstog stanja master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-16 Fizika u školi master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-217 Fizika materijala master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-21 Školska praksa master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
F-209 Fizika čvrstog stanja master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-6 Fizika čvrstog stanja master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-19 Fizika u školi master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-22 Školska praksa master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
vežbe
F-302 Fizika čvrstog stanja doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-343 Fizika čvrstog stanja doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-346 Fizika materijala doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja