Milica M. Pavlović

Student doktorskih studija
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO302 Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
vežbe
MB.MB13O Fiziologija rastenja i razvića biljaka master akademske studije, Biologija 2021
vežbe
MB.MB242 Fiziologija stresa kod biljaka master akademske studije, Biologija 2021
vežbe
MM.MM23O Molekularna biologija i biotehnologija biljaka master akademske studije, Biologija 2021
vežbe
OB.OB52O Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2021
laboratorijske vežbe