Dr Dejan S. Aleksić

Vanredni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
Op-21 Elektronika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Pr-27 Sistemi za akviziciju podataka master akademske studije, Opšta fizika
vežbe
Pr-18 Numeričke metode u fizici master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Pr-18 Numeričke metode u fizici master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
Pr-27 Sistemi za akviziciju podataka master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-221 Elektronika master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-233 Programski paketi i fizici master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
F-227 Sistemi za akviziciju podataka master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
F-312 Sistemi za akvizaciju podataka doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
F-105 Programiranje u fizici osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-214 Elektronika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-219 Numeričke metode u fizici master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-01 Elektronika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Op-3 Elektronika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-312 Sistemi za akviziciju podataka doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-247 Sistemi za akviziciju podataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-24 Sistemi za akviziciju podataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Op-5 Numeričke metode u fizici master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
10.FIZ08 Programiranje u fizici osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA11 Elektronika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA11 Elektronika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA12 IoТ u sistemima za akviziciju podataka doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA41 Savremeni sistemi za akviziciju podataka master akademske studije, Fizika 2021
predavanja