Dr Dragana D. Stojičić

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO302 Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI32 Кultura biljnih tkiva master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
master akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO302 Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIODI25 Кultura biljnih ćelija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI204 Fiziologija rastenja i razvića biljaka doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI307 Ugrožene i endemične vrste biljaka u kulturi in vitro doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
MM.MM141 Кultura biljnih ćelija master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB221 Sekundarni metaboliti u kulturi biljnih tkiva in vitro doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB321 Ugrožene i endemične vrste biljaka u kulturi in vitro doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB415 Fitohormoni doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB52O Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MB.MB343 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji master akademske studije, Biologija 2021
predavanja