Dr Тatjana D. Anđelković

Redovni profesor
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-114 Hemija životne sredine I osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-132 Zagađivači i zaštita od zagađivanja osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-211 Hemija životne sredine 2 master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-247 Hemija zemljišta i atmosfere master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-242 Školska praksa 1 master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
EКOI11 Hemija životne sredine master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
H-313 Odabrana poglavlja hemije životne sredine doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-314 Hemija zemljišta doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-242 Školska praksa 1 master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-247 Hemija zemljišta i atmosfere master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-263-B Hemija voda i zemljišta master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
EКOI13 Hemija životne sredine master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
H-305-B Odabrana poglavlja hemije životne sredine doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-312-B Monitoring zagađujućih supstanci doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-337-B Huminske supstance u životnoj sredini doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-116-B Osnove hemije životne sredine osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-238-B Aktivno učenje u hemiji master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-253-B Hemija životne sredine master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
H-237-B Hemija gasova master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
HH.H102C Primena softvera u hemiji osnovne akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H248C Poljoprivredna hemija master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
predavanja
XX.H252C Viši kurs hemije životne sredine master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
predavanja
XX.H233C Savremene metode učenja hemije master akademske studije, Hemija
predavanja
ME.ME142 Hemija životne sredine master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
H341C Odabrana poglavlja hemije životne sredine doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H133C Osnove hemije životne sredine osnovne akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H265C Hemija vode i zemljišta master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
predavanja
H342C Monitoring zagađujućih supstanci doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja
H343C Huminske supstance u životnoj sredini doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja