Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

ПРВА ГОДИНА

1

20.GOUVO

D

Увод у географију

1

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

6.00

2

20.GOGEO

L

Геологија са палеогеографијом

1

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

3

20.GOIZBA

Изборни предмети блока А (бира се 1 од 2)

1

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

4.00

00.ENGA2

Енглески језик А2

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.GOOFIZ

Основе физичке географије

1

СА

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4

20.GOKAR

T

Картографија

1

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

5

20.GOPSIH

Психологија

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

6

20.GOIZBB

Изборни предмети блока Б (бира се 1 од 2)

2

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

6.00

20.GOFRAN

Француски језик 1

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GOKULT

Културно-историјске основе туризма

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

7

20.GOGIS

Географски информациони системи

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

8

20.GOMAT

E

Математичка географија

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

9

20.GOTRN

1

Теренска настава 1

2

СА

0.00

0.00

3.00

0.00

0.0

3.00

10

20.GOZAŠ

T

Заштита животне средине

2

СА

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

4.00

11

20.GOSTA

T

Увод у статистику

2

СА

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

7.00

3.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

22.00

15.00

3.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

ДРУГА ГОДИНА

12

20.GOKLIM

Климатологија

3

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

13

20.GOHID

R

Хидрологија

3

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

14

20.GOBIO

G

Биогеографија

3

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

15

20.GOIZBV

Изборни предмети блока В (бира се 1 од 2)

3

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

6.00

20.GOCIVI

Географија цивилизација

3

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GOINFO

Информатика

3

СА

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

16

20.GOTEM

F

Тектонска геоморфологија

3

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

22.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

22.00

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

17

20.GOIZBG

Изборни предмети блока Г (бира се 1 од 2)

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

20.GONASL

Геонаслеђе Србије

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.GOPARK

Национални паркови света

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

18

20.GOERM

F

Ерозивна геоморфологија

4

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

19

20.GOPED

A

Педагогија

4

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

20

20.GOPED

O

Географија земљишта са основама педологије

4

СА

3.00

1.00

0.00

0.00

0.0

7.00

21

20.GOTRN

2

Теренска настава 2

4

СА

0.00

0.00

3.00

0.00

0.0

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

7.00

3.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

22.00

17.00

3.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

42.00

60.00

Укупно часова наставе у години

42.00

ТРЕЋА ГОДИНА

22

20.GOGSR

B

Географија Србије

5

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

5.00

23

20.GOIZBD

Изборни предмети блока Д (бира се 1 од 2)

5

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

20.GOKLIP

Климатске промене

5

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GOKORI

Коришћење и заштита вода

5

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

24

20.GOREG

1

Регионална географија 1

5

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

5.00

25

20.GODEM

O

Демогеографија

5

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

5.00

26

20.GOMET

N

Методика наставе географије

5

ТМ

2.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

27

20.GOŠKO

L

Школска пракса

5

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.0

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

28

20.GOREG

2

Регионална географија 2

6

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

5.00

29

20.GOTUR

G

Туристичка географија

6

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

5.00

30

20.GOMET

P

Методика практичне наставе географије

6

СА

2.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

31

20.GOGNA

S

Географија насеља

6

НС

3.00

0.00

0.00

0.00

0.0

4.00

32

20.GOIZBĐ

Изборни предмети блока Ђ (бира се 1 од 2)

6

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

20.GODEMA

Демографске анализе и модели

6

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.GOZAGA

Загађујуће супстанције у земљишту

6

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

33

20.GOSTR

U

Стручна пракса

6

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.0

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

9.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

Укупно часова по виду наставе у години

21.00

19.00

0.00

0.00

12.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

52.00