Ivan S. Gnjatović

dipl. biolog

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

Slika nije dostupna

 Laboratorija biologije

 kabinet 402

 ivan.gnjatovic@pmf.edu.rs