PMF Žurnal

Glavni urednik:

Aleksandra Petrović

Email: aleksandra.petrovic4@pmf.edu.rs
Urednik:

Isidora Nikolić

Email: isidora.nikolic@pmf.edu.rs
Članovi redakcije:

Vuk Marković

Email: vuk.markovic@pmf.edu.rs

David Šebul

Email: david.sebul@pmf.edu.rs

Igor Jovanović

Email: igor.jovanovic@pmf.edu.rs