09:30, 26.04.2024. | Naši naučnici i PlasticUnderground projekat NIŠ

Naši naučnici i PlasticUnderground projekat

Izvor: PMF Žurnal

Fotografije: Dimitrija Savić Zdravković

Tim sa našeg fakulteta organizovao je sedmodnevne napredne trening kurseve ATC4,6,7 u Španiji u okviru projekta Integrated Cross-Sectoral Solutions to Micro- and Nanoplastic Pollution in Soil and Groundwater Ecosystem. 101072777 – PlasticUnderground HORIZON – MSCA – 2021– DN.

Cilj projekta je pružanje međunarodne naučne izvrsnosti kroz istraživanje i obuku o rešenjima za novonastalu krizu zagađenja MnP u podzenmnim ekosistemima u zemljištu i podzemnim vodama.

Dr Đurađ Milošević, dr Milica Stojković Piperac i dr Dimitrija Savić Zdravković održali su niz predavanja u Sevilji iz oblasti zagađenja plastikom, akvatične Ekotoksikologije i ekologije voda, kao i terenska istraživanja u Parku prirode Los Torunjos, u blizini grada Kadiza.

Delegaciji iz Srbije su upotpunili svojom ekspertizom iz oblasti mikrobiologije i bioinformatike dr Ivica Dimkić i Katarina Kruščić sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Radionicama su se pridružili studenti i predavači iz čitavog sveta, a među njima su bile i naše studentkinje Melita Mustafić i Dragana Ašćerić, dobitnice stipendije Marija Skolodovska-kiri u okviru ovog projekta.