Rukovodilac pravnih, kadrovsskih i administrativnih poslova – Šef Službe za opšte i pravne poslove

018/533 015, lok. 132

Referent za pravne-kadrovske administrativne poslove-administrator pisarnice

018/533 015, lok. 132

Referent za pravne, kadrovske administrativne poslove

018/533 015, lok. 132
marijapmf@gmail.com

Telefon: 018/533 015, lok. 101