23.03.2020

Odluka o režimu rada zaposlenih -Odbrane doktorskih disertacija, master i diplomskih radova

Detaljnije u prilogu.

Izmena i dopuna odluke o režimu rada zaposlenih