24.06.2022

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je izabrana u stručni organ Nacionalnog akreditacionog tela

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je izabrana za člana Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (Komisija za akreditaciju) za polje prirodno-matematičkih nauka.  

Više na sledećem linku 

https://www.nat.rs/organizacija/