28.06.2022

COST aktivnosti i novo odobrene akcije po otvorenom pozivu OC-2021-1

Poštovane koleginice i kolege,

 

Na PMF-u će u četvrtak 30. juna 2022. godine sa početkom u 13.30 sati u sali br. 100, biti održana prezentacija COST aktivnosti i novo odobrene akcije po otvorenom pozivu OC-2021-1.

COST aktivnosti će prezentovati:

  • Bratislav P. Marinković, predstavnik Srbije u CSO COSТ na temu
    „Učešće istraživača iz Srbije u COST akcijama: 50 godina evropske naučne COST mreže“

i

  • Zoran Mijić, nacionalni COST koordinator – Srbija, na temu:
    „Statistika nominacije MC članova iz Srbije u COST akcijama: Nova pojednostavljena pravila“.

 

Linkovi sa agendom i informacijom o pristupu dostupni su na stranicama:

https://mpn.gov.rs/vesti/cost/

https://www.cost.eu/cost-events/cost-info-day-wbc-2022/

 

 

Srdačan pozdrav,

Dekan

Prof. dr Perica Vasiljević