12.07.2022

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je objavila monografiju u izdanju Američkog matematičkog društva

Nakon objavljene monografije

 

D.S. Cvetković Ilić, Y. Wei, Algebraic Properties of Generalized Inverses, Series: Developments in Mathematics, Vol. 52, Springer, 2017.

 

kod prestižnog izdavača Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-6349-7,

naša profesorka dr Dragana Cvetković Ilić je samostalno objavila monografiju

 

D.S. Cvetković Ilić, Completion problems on operator matrices, Amer. Math. Soc. Series:

Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 267, 2022.

 

koju je ovog puta štampalo Američko matematičko društvo (American Mathematical Society, AMS) u okviru serije Mathematical Surveys and Monographs. Više o monografiji možete saznati sa linka https://bookstore.ams.org/surv-267/