18.07.2023

Drugi konkursni rok

PMF u drugom konkursnom roku upisuje na Osnovne akademske studije na studijskim porgamima: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija i Geografija u prvu godiju studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:

 Studijski program Broj studenata na budžetu
Matematika 42
Fizika 28
Hemija 20
Biologija 28
Geografija 39
UКUPNO 157

U okviru broja od 157 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:

  1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
  2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
  3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.

Drugi konkursni rok (preuzmi pdf dokument)