07.03.2024

PRIPREMNA NASТAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE – MAТEMAТIКA

Pripremna nastava počinje 23. marta 2024. godine. Nastava će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33) svake subote i nedelje od 10 časova, zaključno sa 8. junom 2024.

Pripremna nastave je besplatna i uključuje polaganje probnog prijemnog ispita zakazano za 8. jun 2024.

Prijava zainteresovanih kandidata je putem forme https://forms.gle/cE3yWCJxKrvcgWMFA ili na mail: jovana.nikolov@pmf.edu.rs Prilikom prijave navesti sledeće podatke: Ime i prezime kandidata; Škola; Mail adresa; Кontakt telefon.