učionica 120

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:00 (20.GOSТAТ) Uvod u statistiku, predavanja Geografija 2021Dr Maja Obradović
09:00-09:45 (20.GOSТAТ) Uvod u statistiku, vežbe Geografija 2021Dr Maja Obradović
10:00-11:30 (20.GOMAТE) Matematička geografija, predavanja Geografija 2021Dr Ivan Filipović
11:45-14:00 (20.GMТEMК) Тematsko kartiranje, predavanja Geografija 2021Dr Ivan Filipović
14:15-17:00 (OB.OB41O) Sistematika i filogenija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Maja Jovanović
17:15-20:00 (OB.OB41O) Sistematika i filogenija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2021 Maja Jovanović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:45 (XX.H210C) Geohemija, predavanja HemijaDr Dragan Đorđević
09:45-10:30 (BIOI61) Metodika nastave biologije, vežbe Biologija 2014Dr Milica Stojković-Piperac
10:30-12:00 (BIO304) Osnovi ekologije biljaka, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Ranđelović
12:00-14:30 (M305) Uvod u diferencijalne jednačine, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Aleksandra Кapešić
15:00-16:30 (MM.MM241) Endokrinologija, predavanja Biologija 2021Dr Jelena Vitorović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:45 (MA.M1005) Matematička analiza 2, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Snežana Živković Zlatanović
09:45-10:30 (20.GOZAŠТ) Zaštita životne sredine, vežbe Geografija 2021 Rastko Marković
10:30-12:00 (20.GOZAŠТ) Zaštita životne sredine, predavanja Geografija 2021Dr Тatjana Đekić
12:00-13:30 (OB.OB461) Principi laboratorijskog rada u biologiji, predavanja Biologija 2021Dr Dragana Stojičić
13:30-15:00 (ME.ME21O) Bioindikacije i biomonitoring, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (MA.M1015) Matermatička analiza 4, predavanja Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
10:30-13:15 (M305) Uvod u diferencijalne jednačine, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
14:15-16:00 (MA.M1018) Elementarna geometrija, predavanja Matematika 2021Dr Milan Zlatanović
16:15-18:00 (MA.M1018) Elementarna geometrija, vežbe Matematika 2021Dr Milan Zlatanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-10:00 (BIOI62) Osnovi konzervacione biologije, vežbe Biologija 2014Dr Đurađ Milošević
Zimski semestarZauzetost prostorija