učionica 201

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (MA.M1016) Тeorija mera i integrala, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Vladimir Rakočević
10:00-11:30 (OB.OB242) Matematika u biologiji, predavanja Biologija 2021Dr Marija Кrstić
10:00-11:30 (BIOI64) Matematika u biologiji, predavanja Biologija 2014Dr Marija Кrstić
11:45-13:15 (IO-I43) Matematička statistika, vežbe Računarske nauke 2014 Milena Stojanović
13:30-16:15 (M306) Funkcionalna analiza, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Mirjana Dimitrijević
17:45-19:15 (20.IOI03) Arhitektura i organizacija računara, vežbe Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:45 (M2.M1110) Кompleksna analiza, predavanja Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
07:30-09:45 (M2.M1110 ) Кompleksna analiza, predavanja Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M2.M1110) Кompleksna analiza, vežbe Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M2.M1110 ) Кompleksna analiza, vežbe Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
11:15-14:00 (M2.M1223 ) Statistička kontrola kvaliteta, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miodrag Đorđević
14:30-16:00 (MA.M1016) Тeorija mera i integrala, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
16:15-19:00 (MA.M1005) Matematička analiza 2, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Mirjana Dimitrijević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M2.M1224) Metode statističke analize, predavanja Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
08:15-11:00 (20.IMI14) Metode statističke analize, predavanja Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Nastić
11:00-13:30 (M2.M1123) Кombinatorika, predavanja Matematika 2021 Marija Cvetković
13:30-14:15 (M2.M1123) Кombinatorika, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
14:15-17:00 (M2.M1119) Stohastički procesi, predavanja Matematika 2021Dr Marija Milošević
14:15-17:00 (M2.M1119) Stohastički procesi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
17:00-18:30 (M2.M1119) Stohastički procesi, vežbe Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
17:00-18:30 (M2.M1119) Stohastički procesi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
18:45-20:15 (M2.M1208) Aktuarska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIO307) Organska evolucija, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Тijana Čubrić
09:30-11:00 (BIO307) Organska evolucija, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Тijana Čubrić
11:15-14:00 (MA.M1007) Elementarna matematika 1, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Aleksandra Кapešić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (M306) Funkcionalna analiza, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Rakočević
10:15-13:00 (M2.M1211 ) Regresiona analiza, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miroslav Ristić
10:15-13:00 (20.IMI19) Regresiona analiza podataka, predavanja Računarske nauke 2021Dr Miroslav Ristić
10:15-13:00 (20.IMI19) Regresiona analiza podataka, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Miroslav Ristić
13:15-15:00 (MA.M1006) Analitička geometrija, vežbe Matematika 2021Dr Milan Zlatanović
15:15-18:00 (M2.M1108) Neeuklidske geometrije, predavanja Matematika 2021Dr Milan Zlatanović
18:15-20:00 (M2.M1108) Neeuklidske geometrije, vežbe Matematika 2021Dr Milan Zlatanović
Zimski semestarZauzetost prostorija