učionica 201

Raspored časova za letnji semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (MA.M1016) Тeorija mera i integrala, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
11:30-13:15 (20.IOI12) Matematička statistika, vežbe Računarske nauke 2021 Milena Stojanović
13:15-15:00 (MA.M1020) Finansijska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Кrstić
15:15-18:00 (MA.M1031) Metode nacrtne geometrije, predavanja Matematika 2021Dr Mića Stanković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:45 (M2.M1110) Кompleksna analiza, predavanja Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
07:30-09:45 (M2.M1110 ) Кompleksna analiza, predavanja Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M2.M1110) Кompleksna analiza, vežbe Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M2.M1110 ) Кompleksna analiza, vežbe Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
13:15-16:00 (M2.M1223 ) Statistička kontrola kvaliteta, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miodrag Đorđević
16:00-17:30 (M2.M1119) Stohastički procesi, vežbe Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
16:00-17:30 (M2.M1119) Stohastički procesi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
17:45-19:15 (M2.M1208) Aktuarska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M2.M1224) Metode statističke analize, predavanja Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
08:15-11:00 (20.IMI14) Metode statističke analize, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Aleksandar Nastić
11:00-12:30 (M2.M1123) Кombinatorika, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
12:30-15:00 (M2.M1123) Кombinatorika, predavanja Matematika 2021 Marija Cvetković
17:00-18:30 (OB.OB242) Matematika u biologiji, predavanja Biologija 2021Dr Dušan Đorđević
18:45-19:30 (OB.OB242) Matematika u biologiji, vežbe Biologija 2021Dr Dušan Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:30 (M2.M1213) Statistički softver, predavanja Matematika 2021Dr Miodrag Đorđević
12:30-14:00 (M2.M1213) Statistički softver, vežbe Matematika 2021 Lazar Stojković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-12:15 (M2.M1211 ) Regresiona analiza, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miroslav Ristić
09:30-12:15 (20.IMI19) Regresiona analiza podataka, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Miroslav Ristić
13:15-15:00 (MA.M1006) Analitička geometrija, vežbe Matematika 2021Dr Milan Zlatanović
13:15-15:00 (20.IOI02) Analitička geometrija, vežbe Računarske nauke 2021Dr Milan Zlatanović
15:15-18:00 (M2.M1108) Neeuklidske geometrije, predavanja Matematika 2021Dr Milan Zlatanović
18:15-20:00 (M2.M1108) Neeuklidske geometrije, vežbe Matematika 2021Dr Milan Zlatanović
Zimski semestarZauzetost prostorija