učionica 210

Raspored časova za letnji semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (MA.M1025) Funkcionalna analiza, vežbe Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
10:30-13:00 (MA.M1015) Matermatička analiza 4, vežbe Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
13:15-17:00 (20.IOI10) Numerički metodi 2, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Miladinović
16:00-17:30 (20.IOI03) Arhitektura i organizacija računara, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica
17:45-19:15 (20.IOI03) Arhitektura i organizacija računara, vežbe Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (MA.M1017) Uvod u verovatnoću, predavanja Matematika 2021Dr Miljana Jovanović
11:00-13:15 (M2.M1319) Elementi finansijske matematike, predavanja Matematika 2021Dr Marija Кrstić
11:15-13:00 (MA.M1020) Finansijska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Кrstić
13:15-15:45 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević
15:45-18:15 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević
18:15-20:45 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe, grupa3 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, predavanja Тurizam 2021Dr Maja Obradović
11:00-11:45 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, vežbe Тurizam 2021Dr Maja Obradović
15:15-16:45 (20.GOPEDA) Pedagogija, predavanja Geografija 2021Dr Jelena Petrović
17:00-18:30 (20.GOPEDA) Pedagogija, vežbe Geografija 2021Dr Jelena Petrović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (M2.M1207) Analiza vremenskih nizova, vežbe Matematika 2021 Milena Stojanović
09:30-11:00 (20.IMI26) Analiza vremenskih nizova, vežbe Računarske nauke 2021 Milena Stojanović
09:30-11:00 (20.IMI26) Analiza vremenskih nizova, vežbe Veštačka inteligencija i mašinsko učenje Milena Stojanović
11:15-13:45 (M2.M1208) Aktuarska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
14:00-16:45 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
14:00-16:45 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
17:00-18:30 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
17:00-18:30 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe Matematika 2021Dr Jelena Milošević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:30 (MA.M1030) Statističko modeliranje, predavanja Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
10:30-13:00 (20.IOI12) Matematička statistika, predavanja Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Nastić
13:15-15:00 (M2.M1311) Elementi teorije brojeva, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
15:00-16:30 (MA.M1009) Programiranje 2, predavanja Matematika 2021Dr Ivan Stanimirović
16:30-19:00 (20.IMI23) Funkcionalno programiranje, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović
Zimski semestarZauzetost prostorija