laboratorija 113

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (BIODI26) Кultura životinjskih ćelija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Andrea Žabar Popović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:00-13:30 (BIODI27) Botanički praktikum, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Maja Jovanović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-15:30 (BIODI293) Eksperimentalna hematologija, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Nemanja Mladenović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:00 (EКOI22) Abiotička svojstva vodenih ekosistema, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Dimitrija Savić Zdravković

subota

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-13:00 (BIODI25) Кultura biljnih ćelija, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
Zimski semestarZauzetost prostorija