laboratorija 310

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-111) Eksperimentalne metode u fizici, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Vidosav Marković
Letnji semestarZauzetost prostorija