laboratorija 310

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 ( 10.FMA40) Savremene metode eksperimentalne fizike, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Vidosav Marković
Letnji semestarZauzetost prostorija