laboratorija 310

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-111) Eksperimentalne metode u fizici, laboratorijske vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Vidosav Marković
Letnji semestarZauzetost prostorija