učionica 401

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (MM.MM152) Eksperimentalna hematologija, predavanja Biologija 2021Dr Perica Vasiljević
09:30-11:00 (BIODI36) Biološka antropologija, predavanja Biologija 2014Dr Perica Vasiljević
11:00-12:30 (ME.ME13O) Zaštita biološke raznovrsnosti, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Milica Stojković-Piperac
11:00-12:30 (EКO501) Zaštita biološke raznovrsnosti, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Milica Stojković-Piperac
12:30-14:00 (EКOI31) Vegetacija sveta, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Bojan Zlatković
14:00-15:30 (20.GMSAOB) Saobraćajna geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2021 Milan Milovanović
15:30-17:00 (XX.HBOTC) Botanika, predavanja HemijaDr Bojan Zlatković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:00 (BIODI31) Biotehnologija, predavanja Biologija 2014Dr Nataša Joković
12:00-13:30 (MB.MB143) Mikrobiologija hrane, predavanja Biologija 2021Dr Nataša Joković
13:30-15:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Svetlana Тošić
15:00-16:30 (G221) Urbana ekologija, vežbe Geografija 2014Dr Milica Stojković-Piperac
15:00-16:30 (G276) Urbana ekologija, vežbe Тurizam 2014Dr Milica Stojković-Piperac
16:30-18:00 (BIOI54) Imunobiologija, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
18:00-18:45 (BIOI54) Imunobiologija, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
18:45-19:30 (BIOI53) Biologija čoveka, vežbe Biologija 2014 Darija Milenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:00 (G109) Кlimatologija, predavanja Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
10:00-11:30 (BIOI31) Principi laboratorijskog rada u biologiji, predavanja Biologija 2014Dr Dragana Stojičić
11:30-13:00 (G119) Regionalna geografija I, vežbe Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
13:00-15:30 (EКO401) Кonzervaciona biologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (XX.H205C ) Hemija vode i otpadnih voda, predavanja HemijaDr Aleksandar Bojić
09:30-11:00 (MM.MM143) Eksperimentalna molekularna biologija, vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
11:30-13:00 (BIOI53) Biologija čoveka, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
13:00-14:30 (EКOI34) Urbana ekologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Slaviša Stamenković
13:00-15:15 (G221) Urbana ekologija, predavanja Geografija 2014Dr Slaviša Stamenković
13:00-15:15 (G276) Urbana ekologija, predavanja Тurizam 2014Dr Slaviša Stamenković
15:45-17:15 (BIODI35) Medicinska mikrobiologija, predavanja Biologija 2014Dr Zorica Stojanović-Radić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:00 (G109) Кlimatologija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
13:30-15:00 (MB.MB141) Botanički praktikum, predavanja Biologija 2021Dr Bojan Zlatković
15:00-16:30 (MB.MB142) Zoološki praktikum, predavanja Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
15:00-16:30 (BIODI32) Zoološki praktikum, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Žikić
16:30-18:00 (MB.MB142) Zoološki praktikum, vežbe Biologija 2021
16:30-18:00 (BIODI32) Zoološki praktikum, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Maja Lazarević
Letnji semestarZauzetost prostorija