učionica 401

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIODI16) Ćelijska fiziologija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Perica Vasiljević
09:30-11:00 (BIODI36) Biološka antropologija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Perica Vasiljević
11:00-12:30 (EКO501) Zaštita biološke raznovrsnosti, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Milica Stojković-Piperac
12:30-14:00 (G112) Geografija zemljišta, predavanja Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
14:00-15:30 (EКOI31) Vegetacija sveta, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Bojan Zlatković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:00 (EКO402) Bioindikacije i biomonitoring, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Đurađ Milošević
12:00-13:30 (BIODI17) Biohemijska sistematika biljaka, predavanja Biologija 2014Dr Zorica Mitić
15:00-16:30 (G221) Urbana ekologija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Đurađ Milošević
15:00-16:30 (G276) Urbana ekologija, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Đurađ Milošević
16:30-18:00 (BIOI54) Imunobiologija, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
18:00-18:45 (BIOI54) Imunobiologija, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Vitorović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:00 (G207) Regionalna geografija Srbije I, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
10:00-11:30 (BIOI31) Principi laboratorijskog rada u biologiji, predavanja Biologija 2014Dr Dragana Stojičić
13:00-15:30 (EКO401) Кonzervaciona biologija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović
18:15-20:00 (G119) Regionalna geografija I, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIODI35) Medicinska mikrobiologija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Zorica Stojanović-Radić
11:30-13:00 (BIOI53) Biologija čoveka, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
13:00-14:30 (EКOI34) Urbana ekologija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Slaviša Stamenković
13:00-15:15 (G221) Urbana ekologija, predavanja Geografija 2014Dr Slaviša Stamenković
13:00-15:15 (G276) Urbana ekologija, predavanja Тurizam 2014Dr Slaviša Stamenković
16:00-17:30 (BIO401) Zaštita životne sredine, vežbe Biologija 2014Dr Đurađ Milošević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (BIODI15) Strukturne adaptacije biljaka, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Marina Jušković
11:00-12:30 (EКOI12) Genotoksikologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Vladimir Cvetković
15:00-16:30 (BIODI32) Zoološki praktikum, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Žikić
16:30-18:00 (BIODI32) Zoološki praktikum, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Maja Lazarević
Letnji semestarZauzetost prostorija