učionica 401

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (MM.MM152) Eksperimentalna hematologija, predavanja Biologija 2021Dr Perica Vasiljević
11:00-12:30 (MM.MM12O ) Molekularna biologija prokariota, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
12:30-14:00 (OB.OB351) Istorijska geologija, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Ognjen Stojković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:00 (00.PEDMAS) Pedagogija, predavanja Matematika 2021Dr Jelena Petrović
07:30-09:00 (00.PEDMAS) Pedagogija, predavanja Fizika 2021Dr Jelena Petrović
09:00-10:30 (00.PEDMAS) Pedagogija, vežbe Matematika 2021 Danijela Milošević
09:00-10:30 (00.PEDMAS) Pedagogija, vežbe Fizika 2021Dr Jelena Petrović
10:30-12:00 (ME.ME13O) Zaštita biološke raznovrsnosti, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Milica Stojković-Piperac
12:00-13:30 (MB.MB143) Mikrobiologija hrane, predavanja Biologija 2021Dr Nataša Joković
13:30-15:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Svetlana Тošić
15:00-16:30 (20.GMURBE) Urbana ekologija, vežbe Geografija 2021Dr Milica Stojković-Piperac
16:30-18:00 (BIOI54) Imunobiologija, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
18:00-18:45 (BIOI54) Imunobiologija, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
18:45-19:30 (BIOI53) Biologija čoveka, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Vitorović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:00 (20.GOКLIM) Кlimatologija, predavanja Geografija 2021Dr Nataša Martić-Bursać
10:00-11:30 (MM.MM341) Biohemija i fiziologija mikroorganizama, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
11:30-13:00 (G119) Regionalna geografija I, vežbe Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
13:15-15:00 (MM.MM13O) Molekularna genetika, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
15:30-17:00 (20.GOCIVI) Geografija civilizacija, predavanja Geografija 2021Dr Selim Šaćirović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (MB.MB151) Eksperimentalna biohemija, vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
09:30-11:00 (MB.MB151) Eksperimentalna biohemija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
09:30-11:00 (MM.MM143) Eksperimentalna molekularna biologija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
11:00-12:30 (BIOI53) Biologija čoveka, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
12:30-14:00 (20.GMURBE) Urbana ekologija, predavanja Geografija 2021Dr Slaviša Stamenković
14:30-16:00 (MB.MB333) Medicinska mikrobiologija, predavanja Biologija 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:00-17:30 (MM.MM151) Forenzička biologija, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Žikić
17:30-19:00 (MM.MM151) Forenzička biologija, vežbe Biologija 2021Dr Vladimir Žikić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (MB.MB31O) Тeorija organske evolucije, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
08:00-09:30 (MB.MB31O) Тeorija organske evolucije, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
09:30-11:00 (MB.MB31O) Тeorija organske evolucije, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Тijana Čubrić
09:30-11:00 (MB.MB31O) Тeorija organske evolucije, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Тijana Čubrić
11:00-13:30 (MA.M1003) Linearna algebra, predavanja Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović
15:00-16:30 (MB.MB142) Zoološki praktikum, predavanja Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
16:30-18:00 (MB.MB142) Zoološki praktikum, vežbe Biologija 2021
Letnji semestarZauzetost prostorija