kabinet 402

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (MB.MB142) Zoološki praktikum, predavanja Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-12:30 (MM.MM351) Molekularna evolucija, predavanja Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
12:30-14:00 (MM.MM351) Molekularna evolucija, vežbe Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
Letnji semestarZauzetost prostorija