OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

03.10.2022.

u 10:00h

04.10.2022.

u 12:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

29.09.2022.

u 14:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

23.09.2022.

u 13:00h

28.09.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO403 Тeorija evolucije

05.10.2022.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIO404 Školska praksa

26.09.2022.

u 10:00h

27.09.2022.

u 10:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

28.09.2022.

u 10:00h

05.10.2022.

u 14:00h

0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

04.10.2022.

u 11:00h

05.10.2022.

u 11:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

28.09.2022.

u 12:00h

06.10.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

03.10.2022.

u 11:00h

0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

26.09.2022.

u 09:00h

27.09.2022.

u 09:00h

0
BIODI16 Ćelijska fiziologija

23.09.2022.

u 09:00h

26.09.2022.

u 09:00h

0
BIODI22 Humana genetika

26.09.2022.

u 10:00h

29.09.2022.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

26.09.2022.

u 11:00h

30.09.2022.

u 11:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

28.09.2022.

u 10:00h

05.10.2022.

u 14:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

03.10.2022.

u 12:00h

05.10.2022.

u 11:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

30.09.2022.

u 11:00h

03.10.2022.

u 11:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

05.10.2022.

u 10:00h

06.10.2022.

u 12:00h

0
BIODI29 Entomologija

27.09.2022.

u 12:00h

28.09.2022.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

04.10.2022.

u 12:00h

05.10.2022.

u 12:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

04.10.2022.

u 11:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

03.10.2022.

u 13:00h

0
BIODI33 Didaktičke inovacije

27.09.2022.

u 09:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

29.09.2022.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

27.09.2022.

u 10:00h

28.09.2022.

u 10:00h

0
BIODI36 Biološka antropologija

26.09.2022.

u 09:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

26.09.2022.

u 09:00h

27.09.2022.

u 11:00h

0
EКOI34 Urbana ekologija

30.09.2022.

u 10:00h

0
O-02-1 Didaktičke inovacije

27.09.2022.

u 09:00h

0