OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

23.09.2024.

u 10:00h

24.09.2024.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

16.09.2024.

u 10:00h

17.09.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

23.09.2024.

u 12:00h

24.09.2024.

u 12:00h

0
BIO404 Školska praksa

17.09.2024.

u 10:00h

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

23.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 10:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

20.09.2024.

u 12:00h

27.09.2024.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

20.09.2024.

u 11:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

25.09.2024.

u 10:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

17.09.2024.

u 10:00h

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIODI29 Entomologija

30.09.2024.

u 12:00h

01.10.2024.

u 12:00h

0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

19.09.2024.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

16.09.2024.

u 11:00h

23.09.2024.

u 11:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

24.09.2024.

u 11:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

23.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

25.09.2024.

u 12:00h

26.09.2024.

u 12:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

01.10.2024.

u 14:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

18.09.2024.

u 11:00h

0
EКO404 Fitogeografija

26.09.2024.

u 12:00h

27.09.2024.

u 14:00h

0
EКO405 Zoogeografija

25.09.2024.

u 12:00h

26.09.2024.

u 10:00h

0
EКO501 Zaštita biološke raznovrsnosti

24.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 10:00h

0
EКOI12 Genotoksikologija

19.09.2024.

u 09:00h

0
EКOI14 Limnologija

18.09.2024.

u 10:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

25.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0