JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

0
BIO404 Školska praksa

24.01.2024.

u 10:00h

25.01.2024.

u 10:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

24.01.2024.

u 12:00h

26.01.2024.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

09.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

25.01.2024.

u 10:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

14.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

13.02.2024.

u 11:00h

14.02.2024.

u 11:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

08.02.2024.

u 12:00h

12.02.2024.

u 12:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

08.02.2024.

u 11:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

01.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

05.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 12:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

13.02.2024.

u 16:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

09.02.2024.

u 11:00h

0
EКO404 Fitogeografija

19.02.2024.

u 12:00h

20.02.2024.

u 12:00h

0
EКO405 Zoogeografija

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 10:00h

0
EКO501 Zaštita biološke raznovrsnosti

12.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 10:00h

0
EКOI12 Genotoksikologija

08.02.2024.

u 12:00h

0
EКOI14 Limnologija

09.02.2024.

u 10:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

29.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 12:00h

0