Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за модул Биологија

 

Р.бр. Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВАГОДИНА

1.

МБ.МБ110

Методологија научно-истраживачког рада

1

4

6

2.

МБ.МБ120

Екологија биљака

1

4

6

3.

МБ.МБ130

Физиологија растења и развића биљака

1

4

6

4.

МБ.МБ140

Предмет изборног блока 1

1

4

6

5.

МБ.МБ150

Предмет изборног блока 2

1

4

6

6.

МБ.МБ210

Биологија човека

2

5

6

7.

МБ.МБ220

Екологија животиња

2

4

6

8.

МБ.МБ230

Генетика

2

4

6

9.

МБ.МБ240

Предмет изборног блока 3

2

4

6

10.

МБ.МБ250

Предмет изборног блока 4

2

4

6

Укупно часова активне наставе

42 х 15 = 630

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

МБ.МБ310

Теорија органске еволуције

3

4

6

12.

МБ.МБ320

Заштита животне средине

3

4

6

13.

МБ.МБ330

Предмет изборног блока 5

3

4

6

14.

МБ.МБ340

Предмет изборног блока 6

3

4

6

15.

МБ.МБ350

Предмет изборног блока 7

3

4

6

16.

МБ.МБ410

Стручна пракса

4

6

3

17.

МБ.МБ420

Предмет завршног рада

4

20

15

18.

МБ.МБ430

Завршни рад

4

2

12

Укупно часова активне наставе

40 х 15 = 600

 

Укупно ЕСПБ

60