I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 11:00 (M-02) Matematika 2, vežbe učionica 210
12:15 - 15:00 (F-103) Тermodinamika i molekularna fizika, vežbe učionica 301

UTORAK

08:15 - 10:00 (F-103) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja učionica 301
13:30 - 15:45 (H-144) Hemija, vežbe 2laboratorija FF-106
14:15 - 16:30 (H-144) Hemija, vežbe 1laboratorija FF-106

SREDA

08:30 - 10:00 (O-05) Engleski jezik, predavanja učionica 24

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (F-103) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja učionica 301
13:15 - 14:00 (F-117) Laboratorijski praktikum 2, predavanja 1laboratorija 119
14:15 - 17:00 (F-117) Laboratorijski praktikum 2, laboratorijske vežbe 1laboratorija 119

PETAK

08:15 - 10:00 (H-144) Hemija, predavanja učionica 508
10:00 - 12:30 (M-02) Matematika 2, predavanja računarska učionica PZ-208
13:15 - 15:00 (O-09) Psihologija, predavanja učionica 24