I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

09:15 - 12:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, vežbe laboratorija 010

UTORAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja laboratorija 010
14:15 - 15:00 (10.FIZH1) Hemija, laboratorijske vežbe laboratorija FF-106

SREDA

08:15 - 09:45 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, vežbe računarska učionica 118
14:15 - 17:00 (10.FIZM2) Matematika 2, predavanja laboratorija 010

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja laboratorija 506
11:15 - 13:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, predavanja laboratorija 504
13:15 - 14:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, predavanja laboratorija 119
14:15 - 17:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, laboratorijske vežbe laboratorija 119

PETAK

08:00 - 10:30 (10.FIZH1) Hemija, predavanja učionica 401
15:15 - 18:00 (10.FIZM2) Matematika 2, vežbe laboratorija 010