I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 11:00 (10.FIZM2) Matematika 2, vežbe laboratorija 012 -NIS
11:15 - 14:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, vežbe laboratorija 012 -NIS

UTORAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja laboratorija 012 -NIS
13:15 - 14:00 (10.FIZH1) Hemija, laboratorijske vežbe laboratorija FF-106

SREDA

14:15 - 17:00 (10.FIZM2) Matematika 2, predavanja laboratorija 012 -NIS

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja laboratorija 506
11:15 - 13:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, predavanja laboratorija 504
13:15 - 14:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, predavanja laboratorija 119
14:15 - 17:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, laboratorijske vežbe laboratorija 119

PETAK

08:15 - 11:00 (10.FIZH1) Hemija, predavanja laboratorija 506
11:15 - 13:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, vežbe laboratorija 506