JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-03 Matematika 3

04.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Dejan Ilić
0
O-01 Pedagogija

12.06.2024.

u 12:00h

Jovica Ranđelović
0
O-04 Engleski jezik 1

03.06.2024.

u 09:00h

06.06.2024.

u 12:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

11.06.2024.

u 10:00h

Vesna Manić
0